Generalforsamlingen

Generalforsamlingens bestyrelse er efter generalforsamlingen  31-05-2021

Formand

Henrik Bock

På valg i 2022

Kasserer/ Næstformand

Irene Christensen Orth

På valg i 2023


Bestyrelsesmedlem

Birgitte Bock

På valg i 2022

Bestyrelsesmedlem

Mogens W.. Andersen

På valg i 2023

Bestyrelsesmedlem

Klaus V. Thomsen

På valg i 2022

Suppleant

Karin Ryder

På valg i 2022

Suppleant

Helle Eriksen

På valg i 2022

Generalforsamlingens beretninger og referater  

Efter de nye vedtægter vedtaget på Årsmødet maj 2013, nedlægges Delegeretforsamlingen efter mødet den 12. Juni 2013 og erstattes af en genralforsamling.

Forklaring på hvad Generalforsamlingen er i forhold til Afdelingsmødet som afholdes i September kan ses længere nede på siden:

Genralforsamling for år:

Møde afholdt den:

Bestyrelsens beretning:

Referat:

2013

Mandag 19. Maj 2014

2014

Mandag 18. Maj 2015

2015

Mandag 23. Maj 2016

2016

Mandag 29. maj 2017

2017

Torsdag 7. dec 2017


2018

Mandag d. 28. maj 2018

2019

Mandag d. 27. maj 2019

Afventer

2021

Mandag d. 31. maj 2021

Afventer

Delegeretmøde beretninger og referater  

Delegeretmøde for år:

Dato

Bestyrelsens beretning

Referat

2004

19. Oktober 2005

 

2006 + 2007

11. Marts 2008

2008

16. Juni 2009

2008

2. Februar 2010

2009

22. Juni 2010

2010

30. Juni 2011

2011

11. September 2012

2012

12. Juni 2013

GENERAL FORSAMLING I ORGANISATIONEN.


De ændringer der blev vedtaget på Årsmødet den 13. Maj 2013 og senere på delegeretforsamlingsmødet den 12. Juni 2013 betyder at vores normale Årsmøde som lå i Maj er blevet flyttet til September og hedder nu ”Afdelingsmøde”.


Det møde vi tidligere kaldte ”Delegeret Forsamlingen” og som lå i Juni, er blevet ændret så det nu er en ”Generalforsamlingen” og som nu holdes i Maj.


Generalforsamlingen er altså IKKE et afdelingsmøde der, men en generalforsamling for Organisationen. Det er et mere overordnet møde, som har mere betydning hvis SBF havde mere end 1 afdeling. 


På afdelingsmødet i September, kan man komme med forslag til ændringer i afdelingen, såsom hundehold, bygning af skur til ladcykler, opgradering af lejepladsen med mere.


På Generalforsamlingen i Maj, kan der stilles mere overordnede forslag, såsom valg af administrator, om vi skal bygge/købe en ny afdeling, om vi skal nedlægge/sælge en afdeling, købe en grund, valg af revisor, ændring af vedtægterne med mere.


Det eneste der på Generalforsamlingen har med afdelingen at gøre er fremlæggelse og godkendelse af afdelingsregnskabet for året med tilhørende revisions påtegning.


Se mere her.