Afdelingsmøde 2024

På denne side lægger vi information som vedrører afdelingsmødet for 20241. INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDE


Indeholder dagsorden og information om indsendelse om forslag mv.


En fysisk udgave af indkaldelsen er også omdelt til alle beboeres postkasser.2. INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDE MED ENDELIG DAGSORDEN


BILAG:

Punkt 3 - Formandens beretning

Punkt 5 - Behandling af indkomne forslag

               a) Overskudsdisponering 2025

               b) Digital udsendelse af materiale fremover i stedet for fysisk

               c) Forslaget vises ikke her af GDPR-hensyn men er udsendt

                   med fysisk materiale.

 

Beboerdemokrat - er det dig?


Vil du gerne have indflydelse på livet og hverdagen i din AAB-afdeling?


Så læs mere her