VentelisteLejligheder

Venteliste til lejligheder

Alle henvendelser vedrørende ventelister (ansøgerlister) skal ske til


Boligforeningen VIBO

Skt. Peders Stræde 49A


1453 København K

Telefon: 33 42 00 00Bemærk venligst at dit "gamle" medlemsnummer er blevet ændret til et andet nummer, derfor kender VIBO ikke dit "gamle" nummer.Ventelister:

Der findes 2 lister man kan stå på, den interne (som udelukkende er til nuværende beboere) og den eksterne. De interne har fortrinsret til en ledig bolig.

I princippet er det kun 1 liste, som kan håndtere begge ansøgere (både interne og eksterne), hvilket betyder at du i fremtiden kun skal betale et årligt gebyr.


For at stå på listerne skal man som skrevet, betale et årligt gebyr for at bevare sin plads. Når det årlige gebyr er betalt, kan man derefter vælge, om man vil være aktiv søgende (Så får du tilsendt tilbud om ledige lejligheder) eller være passiv søgende (det betyder at du bevarer din plads på listen og kan når som helst blive aktiv, men du modtager ikke tilbud om ledige lejligheder).


For at blive skrevet op til ventelisterne, skal du henvende dig til VIBO, se adressen øverst.Akut behov.

Ventelisten kører 100 % efter medlemsanciennitet og er du i akut boligmangel, kan du derfor ikke på nogen måde komme foran i køen. I henhold til gældende lovgivning er vi dog nødt til at afgive boliger til byfornyelse og Københavns kommune.


For at få en Akut bolig, skal du henvende dig til Københavns Kommune eller din sagsbehandler.Hjælp.

Hvis du har problemer af den ene eller anden art vedr. ventelisterne (ansøgerlisterne) skal du henvende dig til Boligforeningen VIBO på tlfnr.: 33 42 00 00 eller på mail vibo@vibo.dk, så vil du blive hjulpet.Se en liste over hvilke lejligheds typer vi har ved at Klikke her.