Bestyrelsen

AfdelingsbestyrelsenEfter det årlige valg på årsmødet, September 2022, er Bestyrelsens sammensætning.Formand                          Klaus Vestergaard Thomsen          på valg i 2023

 

Kasserer:                         Irene Christensen Orth                   på valg i 2024


Bestyrelsesmedlem:        Mogens Wilcken Andersen             på valg i 2024    


Bestyrelsesmedlem:        Henrik Bock                                    på valg i 2023


Bestyrelsesmedlem:        Johnny Madsen                              på valg i 2023     

 

Suppleant:                       Karin Ryder                                    på valg i 2023


Suppleant:                       Helle  Behrens Eriksen                  på valg i 2023                  Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Forslag kan sendes til mail:  sbf1@sbf1.dk
Se bestyrelsens beretninger og referater fra tidligere møder:

 

Link til Generalforsamlingen

Link til Årsmøderne

 

 


Birger Eckstrøm                 på valg i 2015 

Mette K. Wagner                på valg i 2015 

Irene Christensen Orth       på valg i 2016 

Richard Weihe                   på valg i 2015 

Mogens W. Andersen         på valg i 2016  

Klaus V. Thomsen              på valg i 2015

Bestyrelsen

Formand:

Kasserer:   

Suppleant:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Efter det årlige valg på årsmødet, September 2014, er bestyrelsens sammensætning: 

Bestyrelsesmedlem: